مطالعات تطبیقی

دریاچه ارومیه، یکی از بزرگترین شگفتی های طبیعت

دکتر لورا استیونس

دکتر لورا استیونس استاد دپارتمان علوم زمین دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فروردین سال 93 در رابطه با طرح احیای مرحله ای دریاچه ارومیه ( پارتیشنینگ) نامه ای برای کارگروه تخصصی تشکیل شده برای بررسی این موضوع ارسال کرد که در آن از ضرورت درس گرفتن از تجارب کشور آمریکا و تاکید بر احیای اکولوژیک دریاچه می‌گوید

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مطالعات تطبیقی