مقالات داخلی

جایگاه اقتصاد آب

جایگاه اقتصاد آب

برنامه‌ریزی انگیزه‌ها؛ اقتصاد آب و نقش و جایگاه آن در مدیریت آب، سه مسئله مطرح است که در زمینه کاربرد علم اقتصاد مشکل آفرین بوده است.

خودکفایی کشاورزی و کشاورزان عامل نابودی منابع آبی کشور است، آیا این واقعیت دارد؟

خودکفایی کشاورزی و کشاورزان عامل نابودی منابع آبی کشور است، آیا این واقعیت دارد؟

امروز دیگر کمتر دشت، رود، دریاچه و تالاب در کشور وجود دارد که از اثرات ٥٦٢ سد ساخته‌شده و ١٠٧ سد در دست ساخت، از سوی مهندسی تهاجمی آسیب ندیده باشد. فرونشست زمین در اثر افت سفره‌های زیرزمینی، بخشی از اثرات مدیریت ناسازگار منابع آب است. صدها رودخانه مهم کشور و نیز دریاچه‌های ارومیه، بختگان، تشک، کمجان و... تالاب‌های گاوخونی، جازموریان، شادگان، انزلی و...

اظهارنظر كارشناسي درباره: "طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک كشاورزی"

اظهارنظر كارشناسي درباره: "طرح حذف آب بهای محصوالت استراتژیک كشاورزی"

در این گزارش ابتدا موضوع دریافت آب بهای محصوالت کشاورزی از ابعاد قانونی بررسی شده، سپس با مروری بر وضعيت نظام نرخگذاری در ایران و جهان به بررسی نحوه محاسبه هزینه تمام شده آب و بعد از آن نيز به بررسی ابعاد طرح ارائه شده در مجلس شورای اسالمی پرداخته خواهد شد.

مدیریت یکپارچه منابع آب

مدیریت یکپارچه منابع آب

روال عمومی مديريت و سياست‌گذاری آب در سطح جهان تا آغاز دهه 1980، صرفاً به دنبال عرضه آب بيشتر برای تأمين تقاضای جمعيت رو به رشد بود. متأثر از اين رويكرد، مبنای توسعه منابع همواره تك‌ منظوره بود. چنين رويكردی به روابط درونی و پيچيدگی‌های محيط طبيعی و انسانی و برهم‌كنش آنها توجهی نداشت. به بياني ديگر، طرح‌های توسعه صرفاً در پی كنترل فيزيكی آب در راستای منافع اقتصادی بودند و به تأثيرات زيست‌محيطی و اجتماعی نيز توجه چندانی نمی‌شد. افزون بر اين‌ها،‌ مشاركت مردمی در فرايندهای تصميم‌گيری به‌ندرت وجود داشت. چنين رويكردی آثار نامطلوب و گاه جبران‌ناپذيری را بر اكوسيستم‌ها و جوامع برجای می‌گذاشت. اين امر جامعه جهاني را به واكنش و اتخاذ نگرشی جديد در مديريت بخش آب وادار كرد. تلاش‌های بين‌المللی 30 سال اخير، ضرورت جامع‌نگری را به الگوی جديد مديريت آب تبديل كرده است كه «مديريت يكپارچه منابع آب» و «مديريت يکپارچه حوضه» از مظاهر آن به ‌شمار می‌رود.

کشاورزی،اشتغال وبحران آب معادله ای سه وجهی با پاسخی یگانه

کشاورزی،اشتغال وبحران آب معادله ای سه وجهی با پاسخی یگانه

ه طور یقین و به طریق اولی امروزه دو موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار از مرز تفکر اندیشمندان عبور کرده و به منزله دو هدف بسیار مهم در دستور کار برنامه‎ریزان اقتصادی و سیاستگزاران دولتی قرار گرفته است.

آب مجازي، مفهومی جدید در مدیریت منابع آب

آب مجازي، تجارت آب مجازی، رد پای آب

سالانه حجم زیادي آب صرف نوشیدن، پخت و پز، شست و شو و سایر فعالیت هاي انسان می شود که به عنوان مصارف مستقیم آب می توان از آنها یاد کرد، اما احجام بسیار بیشتري از آب، صرف تولید محصولات کشاورزي، صنعتی و ارائه خدمات می شود. این مقدار آب علیرغم حجم زیاد، معمولا از سوي هیچ یک از مصرف کنندگان به دلیل نامحسوس بودن مد نظر قرار نمی گیرد، اما نقش بسزایی در تولید، مصرف و تبیین چشم انداز منابع آب در دسترس دارد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مقالات داخلی