محتواهای علمی

بررسی علل وقوع توفان های جدید در کشور

بررسی علل وقوع توفان های جدید در کشور، دریاچه ارومیه

سرپرست پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: این پژوهشکده در حال بررسی تغییر اقلیم بر طبیعت ایران، دریاها و یافتن علت وقوع توفان های جدید در کشور است.

گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه

گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه

دریاچه ای که زمانی رسانه ها از آن تیتر زده و به مثابه هیولایی شبیهش می کردند که ساحل ارومیه را میبلعد امروز خواب را از چشم آگاهان ماجرا گرفته و کابوسی برای آبادانی منطقه آذربایجان شده است. کابوسی سیاه با پس زمینه سفید نمکی که هست و نیست کشاورزان را تبدیل به خاطره ای خواهد کرد که تصورش هم حتی دردناک و غیرقابل تحمل است.

ابتدا باید نگاهی به پیشینه دریاچه ارومیه انداخت و از عوامل خشک شدن آن مباحثی را مطرح کرد و سپس به ارائه راهکارهایی پرداخت.

بارش های اخیر، چشم انداز ی امید بخش یا تلنگری برای مدیریت تغییرات اقلیم؟

بارش های اخیر، چشم انداز ی امید بخش  یا تلنگری برای مدیریت تغییرات اقلیم؟

در يادداشتي به قلم بهلول عليجاني مدير قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات محيطي، بارش باران هاي بهاري، حل قسمت اعظم بحران ‌ها و مشكلات آب كشور و نيز وظايف مردم و مديران براي صرفه جويي در مصرف آب را از نظر گذراند.

نقد و بررسی طرح های انتقال آب و استفاده از آب شیرین کن ها

میزگرد نقد و بررسی طرح های انتقال  آب و  استفاده از آب شیرین کن ها

نشست علمی «بحران آب در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها» با حضور سه صاحبنظر دانشگاهی با هدف بررسی ریشه های بحران آب در ایران، راهکارهای اساسی برای برون رفت از این چالش و بکارگیری توانایی های علمی متخصصان و محققان این حوزه در حل این بحران، در خبرگزاری مهر برگزار شد. سه صاحبنظر دانشگاهی، دیدگاههای خود را در مورد طرحهای انتقال آب و استفاده از آب شیرین‌کن ها برای حل بحران آب ارائه کردند که مجموع این اظهارات، بر استفاده موردی از این تکنولوژی تاکید دارد.

تراژدی حکمرانی آب؛ بازخوانی تجربه‌های دیگران در مقابله با بزرگ‌ترین چالش جهانی

تراژدی حکمرانی آب؛ بازخوانی تجربه‌های دیگران در مقابله با بزرگ‌ترین چالش جهانی
دیدگاه توسعه‌ای ما، نشأت‌گرفته از دیدگاه‌های توسعه‌ای دهه 20 تا 60 میلادی قرن گذشته است؛ یعنی دوران احداث پروژه‌های بزرگ آبی. در این دوران تعداد زیادی از این پروژه‌ها در نقاط مختلف جهان اجرا شد. این دیدگاه معتقد به مسلط ‌کردن انسان بر طبیعت به هر قیمتی است و حق حیات را برای موجودات دیگری که به آن آب وابسته هستند نادیده‌ می‌گیرد.

جایگاه اقتصاد آب

جایگاه اقتصاد آب

برنامه‌ریزی انگیزه‌ها؛ اقتصاد آب و نقش و جایگاه آن در مدیریت آب، سه مسئله مطرح است که در زمینه کاربرد علم اقتصاد مشکل آفرین بوده است.

یافته‌های جدید جهانی: دریاچه‌های زمین سریعتر از اقیانوس‌ها و اتمسفر گرم می‌شوند!

یافته‌های جدید جهانی: دریاچه‌های زمین سریعتر از اقیانوس‌ها و اتمسفر گرم می‌شوند!

دریاچه‌ها تحت تاثیر تغییرات زیست محیطی جهانی آسیب‌پذیر هستند و به خوبی تاثیرات آب و هوا را بر روی موجوداتی که در این آب‌ها زندگی می‌نمایند، نشان می‌دهد. دمای سطح دریاچه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی پدیده‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی حاکم بر دریاچه چون دمای ناحیه‌ی فتوسنتز، پایداری ستون‌های آب، بهره‌وری اولیه‌ی آب، تغییر انواع گونه‌های ماهی و تعلمل بین آن‌ها تاثیر گذار است.

خودکفایی کشاورزی و کشاورزان عامل نابودی منابع آبی کشور است، آیا این واقعیت دارد؟

خودکفایی کشاورزی و کشاورزان عامل نابودی منابع آبی کشور است، آیا این واقعیت دارد؟

امروز دیگر کمتر دشت، رود، دریاچه و تالاب در کشور وجود دارد که از اثرات ٥٦٢ سد ساخته‌شده و ١٠٧ سد در دست ساخت، از سوی مهندسی تهاجمی آسیب ندیده باشد. فرونشست زمین در اثر افت سفره‌های زیرزمینی، بخشی از اثرات مدیریت ناسازگار منابع آب است. صدها رودخانه مهم کشور و نیز دریاچه‌های ارومیه، بختگان، تشک، کمجان و... تالاب‌های گاوخونی، جازموریان، شادگان، انزلی و...

اظهارنظر كارشناسي درباره: "طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک كشاورزی"

اظهارنظر كارشناسي درباره: "طرح حذف آب بهای محصوالت استراتژیک كشاورزی"

در این گزارش ابتدا موضوع دریافت آب بهای محصوالت کشاورزی از ابعاد قانونی بررسی شده، سپس با مروری بر وضعيت نظام نرخگذاری در ایران و جهان به بررسی نحوه محاسبه هزینه تمام شده آب و بعد از آن نيز به بررسی ابعاد طرح ارائه شده در مجلس شورای اسالمی پرداخته خواهد شد.

صفحه‌ها