محتواهای علمی

مدیریت یکپارچه منابع آب

مدیریت یکپارچه منابع آب

روال عمومی مديريت و سياست‌گذاری آب در سطح جهان تا آغاز دهه 1980، صرفاً به دنبال عرضه آب بيشتر برای تأمين تقاضای جمعيت رو به رشد بود. متأثر از اين رويكرد، مبنای توسعه منابع همواره تك‌ منظوره بود. چنين رويكردی به روابط درونی و پيچيدگی‌های محيط طبيعی و انسانی و برهم‌كنش آنها توجهی نداشت. به بياني ديگر، طرح‌های توسعه صرفاً در پی كنترل فيزيكی آب در راستای منافع اقتصادی بودند و به تأثيرات زيست‌محيطی و اجتماعی نيز توجه چندانی نمی‌شد. افزون بر اين‌ها،‌ مشاركت مردمی در فرايندهای تصميم‌گيری به‌ندرت وجود داشت. چنين رويكردی آثار نامطلوب و گاه جبران‌ناپذيری را بر اكوسيستم‌ها و جوامع برجای می‌گذاشت. اين امر جامعه جهاني را به واكنش و اتخاذ نگرشی جديد در مديريت بخش آب وادار كرد. تلاش‌های بين‌المللی 30 سال اخير، ضرورت جامع‌نگری را به الگوی جديد مديريت آب تبديل كرده است كه «مديريت يكپارچه منابع آب» و «مديريت يکپارچه حوضه» از مظاهر آن به ‌شمار می‌رود.

کشاورزی،اشتغال وبحران آب معادله ای سه وجهی با پاسخی یگانه

کشاورزی،اشتغال وبحران آب معادله ای سه وجهی با پاسخی یگانه

ه طور یقین و به طریق اولی امروزه دو موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار از مرز تفکر اندیشمندان عبور کرده و به منزله دو هدف بسیار مهم در دستور کار برنامه‎ریزان اقتصادی و سیاستگزاران دولتی قرار گرفته است.

آب مجازي، مفهومی جدید در مدیریت منابع آب

آب مجازي، تجارت آب مجازی، رد پای آب

سالانه حجم زیادي آب صرف نوشیدن، پخت و پز، شست و شو و سایر فعالیت هاي انسان می شود که به عنوان مصارف مستقیم آب می توان از آنها یاد کرد، اما احجام بسیار بیشتري از آب، صرف تولید محصولات کشاورزي، صنعتی و ارائه خدمات می شود. این مقدار آب علیرغم حجم زیاد، معمولا از سوي هیچ یک از مصرف کنندگان به دلیل نامحسوس بودن مد نظر قرار نمی گیرد، اما نقش بسزایی در تولید، مصرف و تبیین چشم انداز منابع آب در دسترس دارد.

مدیریت خشکسالی

مدیریت خشکسالی در ایران

مهار خشکسالی نباید تنها مختص به سال‌های کم بارش شود
موضوع مدیریت خشکسالی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در ارائه راهکارهای متنوعی ازگزینه‌های تولید، عرضه، حفظ ومصرف درست آب است تا کشور بتواند برای مقابله باچنین وضعیت‌های دشواری آماده باشد.

جهان در بحران کم آبی

جهان در بحران کم آبی

گاردین در مقاله ای به قلم روبین مک کی نوشت: «لئوناردو داوینچی» نابغه ایتالیایی، آب را نیروی محرکه خلقت می داند اما متاسفانه در سیاره زمین اینک منابع آب با سرعت هشدار دهنده ای رو به تمام شدن است. جمعیت جهان در حالی رو به افزایش است که با روند صعودی عرضه آب تازه مطابقت ندارد.

راه‌ حل بحران آب مهاجرت نيست

راه‌ حل بحران آب مهاجرت نيست

گفت‌وگو با كاوه مدني دانشمند جوان علوم زمين درباره بحران آب در كشور

راه «سد سازی» سد می‌شود؟

سد سازی

سایت فرارو در گفتگو با چند تن از اساتید و فعالان محیط زیست به تحلیل وضعیت سد سازی در ایران پراخته است.

استفاده از داروی غلط برای درمان ارومیه

salicornia

یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیستی در دنیا انتقال بذر گیاهان مختلف و نمونه‌های زنده سایر موجودات به مناطق دیگر خارج از زیستگاه طبیعی آنها‌ست.

برنامه‌ريزي آبياري هوشمند يك تجربه موفق از كاليفرنيا مبتني بر فناوري‌هاي نوين

برنامه‌ريزي آبياري هوشمند  كاليفرنيا

آبياري هوشمند اولويت اول كشاورزان كاليفرنيا مي باشد. در این رابطه برنامه‌ها و فناوري‌هاي مختلفی وجود دارد که راندمان مصرف آب در آبیاری را افزایش می‌دهد ( آبیاری قطره‌ای و یا ميكرو یکی از این فناوري‌هاست).

سندرم دریاچه آرال دریاچه ارومیه را نیز خشک کرد. زمان عمل فرا رسیده است

سندرم دریاچه آرال دریاچه ارومیه را نیز خشک کرد. زمان عمل فرا رسیده است

در یاچه‌ی ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه‌های نمک در دنیاست که هم اکنون از لحاظ زیست محیطی در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از مشاهدات ماهواره‌ای با استفاده از فن آوری‌های پیشرفته، نشان داده است سطح دریاچه 88 درصد کاهش یافته است

صفحه‌ها