بررسی روش های بهره برداری از ذخایر نمک پارک ملی دریاچه ارومیه

پروژه  ارزیابی ذخایر و بررسی روش های بهره برداری از ذخایر نمک پارک ملی دریاچه ارومیه  توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پروژه بررسی روش های بهره برداری از ذخایر نمک پارک ملی دریاچه ارومیه در خرداد 1388 تهیه شده است. این طرح در 146 صفحه  و 5  بخش به ارزیابی ذخایر و روش های بهره برداری  پرداخته است.

متن کامل این پرژوهش به پیوست آمده است.

 

URMIA-FINAL REPORT.pdf (14.33 MB)

دیدگاه‌ها

تشکر از زحمات شما

افزودن دیدگاه جدید