تجارب داخلی

برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

در این گزارش به نقش آب زیر زمینی در تامین نیاز های کشور، وضعیت موجود منابع آب زیر زمینی، تبعات، ادامه وضع موجود، راهکار ها و پیشنهادها، برنامه ی وزارت نیرو برای احیا و تعادل بخشی و انتظارات از بخش خصوصی شرح داده شده است.

علت قرمز شدن دریاچه ارومیه مشخص شد

علت قرمز شدن دریاچه ارومیه مشخص شد

محققان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور وابسته به مؤسسه تحقیقات شیلات ایران علت تغییر رنگ دریاچه ارومیه از آبی و آبی سبز به قرمز خونی را مشخص کردند.

بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه

دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در راستای  برنامه ریزی درست در زمینه منابع و مصارف  آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه، شهریور سال ۱۳۹۳ تحلیلی با عنوان"بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف  آب در حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه" انجام داده است.

تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی دریاچه ارومیه مبتنی بر تجارب سایر دریاچه ها

تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی پیشنهادی مبتنی بر تجارب سایر دریاچه های مشابه در دنیا گزارشی است که در شهریور سال ۱۳۹۳ از سوی دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تولید شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تجارب داخلی