دریاچه سالتون( Sea Salton)

 

عنوان :

مطالعات تطبیقی، بررسی اقدامات در دیگر دریاچه ها در مدیریت سطح و احیای مرحله ای 

دریاچه Sea Salton در شمالی ترین بخش دلتای رود کلرادو واقع شده است و دریاچه امروزی ناشی از سیلاب عظیمی بود که در سال 3315 در این رودخانه اتفاق افتاد. این سیل به سازههای کنترل آبیاری در مکزیک نفوذ کرد و به سمت حوضه سالتون منحرف شد و 38 ماه در آن قسمت باقی ماند، و نهایتا شکل امروزی دریاچه را رقم زد. 

در این گزارش، خلاصه ای از آنچه برای احیا دریاچه Salton Sea صورت گرفته، شرح داده شده است.تمامی پیشنهادات ارائه شده، بر مبنای التزام به قوانین اجتماعی، تامین آب با امنیت بالا و توسعه محیط زیست میباشند. به دلیل تردیدهایی که در رابطه با طراحی، ساخت، مسائل مربوط به زلزله، اجرای استاتیکی و هزینههای ساخت وجود دارد، تمامی طرحهای مطرح شده در این گزارش در حد ارزیابی و نه الزاما طرحهای انجام شدنی میباشند. 

 

برای دانلود گزارش بر روی تصویر کلیک کنید . 

 

 

 

 

 

 

 عنوان فارسی: طرح ارزیابی و پایش اکوسیستم دریاچه سالتون 

Title:

Salton Sea Ecosystem Monitoring and Assessment Plan

The goal of the MAP is to provide a guide for data collection, analysis, management, and reporting to inform management actions for the Salton Sea ecosystem. Monitoring activities are directed at species and habitats that could be affected by or drive future restoration activities. The MAP is not intended to be a prescriptive document. Rather, it is envisioned to be a flexible, program-level guide that articulates high-level goals and objectives, and establishes broad sideboards within which future project-level investigations and studies will be evaluated and authorized. As such, the MAP, by design, does not, for example, include detailed protocols describing how investigations will be implemented. It is anticipated that detailed study proposals will be prepared as part of an implementation plan that will include such things as specific sampling objectives, sampling schemes, and statistical and spatial limits.

 

برای دانلود گزارش بر روی تصویر کلیک کنید .

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید