روش های بهره برداری خردمندانه از منابع نمک دریاچه ارومیه

مطالعه روش های بهره برداری خردمندانه از منابع نمک دریاچه ارومیه گزارشی است که در سه فصل به بررسی ویژگی های دریاچه ارومیه، هیدروشیمی دریاچه ارومیه، روش های بهره برداری نمک پرداخته است  و فصلی را به نتایج و بحث ­­ اختصاص داده است.

 

متن کامل را به پیوست آمده است.

 

UTF_8_b_RTcnRDlHXzFINEcn77_9Xy.pdf (4.3 MB)

افزودن دیدگاه جدید