زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیه بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، محمد باقر لک، مسوول این پروژه در بخشی از پیشگفتار این پژوهش می نویسد.

تغییر کاربری زمین های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از مرتع به کشاورزی، از کشت دیم به کشت آبی و از کشاورزی به شهری بسیار مشهود است. ایجاد ایستگاه های پمپاژ برای  %33 آبرسانی به زمینه هایی با شیب بیش از و آبیاری به روش سنتی (غرقابی) در باغ های قدیمی تداوم حیات در منطقه را تهدید می کند.

وی ادامه می دهد: منابع آبی هنگفت حوضه آبریز دریاچه ارومیه عمدتاً، با بهره وری پایین، صرف امور کشاورزی می گردد و مقدار ناچیزی از منابع آب سطحی وارد دریاچه ارومیه می گردد.  با ادامه یافتن این وضعیت، نه تنها منابع آبی این حوضه به هدر می رود. بلکه با خشک شدن بستر نمکی دریاچه و بروز ریزگردهای نمکی، حیات در حاشیه آن ناممکن خواهد شد.

لک توضیح می دهد: از سویی دیگر، علاقمندی به اشتغال در بخش کشاورزی در دشت ارومیه بسیار مشهود است که حساسیت اتخاذ هرگونه تصمیم مؤثر بر کشاورزی در این استان را دوچندان می کند. بنابراین، کارگروه زمین شناسی کشاورزی به دنبال بهینه سازی کشاورزی و در عین حال حفظ محیط زیست منطقه می باشد. 

 

فایل کامل این تحقیق به پیوست آمده است.

زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیه

افزودن دیدگاه جدید