مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح بهره برداری صنعتي از دریاچه اروميه

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح  بهره برداری صنعتي از دریاچه اروميه به پایان رسید.

 به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح بهره برداری صنعتي از دریاچه اروميه را سازمان زمین شناسی و اکتشافات  ایران در 6 فصل اجرا و منتشر کرد .

 این گزارش در فصل یک به تشریح طرح امکان سنجی بررسی گزینه های فنی و امکانی، در فصل 5 آن به قوانین، مقررات و استاندارهای بهداشتی و محیط زیست و در فصل 6 وضعیت موجود محیط زیست پرداخت.

 براساس این مطالعات  در خصوص  آماده سازی و اقدامات زیربنایی منجر به تغییر و تخریب در فصل دوم، آلاینده ها و پسماندهای مهم تولید در فازهای اصلی در فصل سوم و خطرات سوانح  و موارد عدم ایمنی مرتبط با طرح در فصل چهارم هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس نیست، لذا امکان هیچ گونه اظهار نظری در این فصل ها مقدور نیست.

 

 متن کامل : مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح بهره برداری صنعتي از دریاچه اروميه

 

 

افزودن دیدگاه جدید