مطالعات رسوب شناسي مناطق مستعد توليد ريزگرد در شمال باختري انجام شد

در كنار حوادث طبيعي از قبيل سيل، خشك سالي و طوفان ها، زلزله و آتشفشان كه از مهم ترين پديده هاي آسيب رسان به جوامع انساني و موجودات زنده و محيط طبيعي به شمار مي روند و خسارات جبران ناپذيري از قبيل مرگ و مير، نابودي سكونتگاه ها، از بين بردن محيط زندگي و ... را به بار مي آورند، پديده گرد و غبار نيز در جاي خود باعث آسيب رساني، مخصوصاً به محيط هاي شهري، مزارع و تأسيسات و حتي ايجاد معضلات اجتماعي و بيماري هاي گوناگون تنفسي مي گردد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با توجه به اهمیت موضوع غبار ها مطالعه ای  درباره «رسوب شناسي مناطق مستعد توليد ريزگرد در زمين هاي حاشيه اي شمال باختري درياچه اروميه» انجام داده است.

متن کامل گزارش

مطالعه رسوب شناسی مناطق.

افزودن دیدگاه جدید