گزارش هیدروژئوشیمی محدوده های مطالعاتی آذرشهر، شیر امین، عجب شیر و مراغه

گزارش هیدروژئوشیمی محدوده های مطالعاتی آذرشهر، شیر امین، عجب شیر و مراغه  منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گزارش هیدروژئوشیمی محدوده های مطالعاتی آذرشهر، شیر امین، عجب شیر و مراغه  منتشر کرد.

این گزارش در زمستان 93 در 187 صفحه  تهیه شد.

متن کامل

گزارش هیدروژئوشیمی محدوده های مطالعاتی آذرشهر، شیر امین، عجب شیر و مراغه

 

افزودن دیدگاه جدید