اسکایپ با خانم دکتر گلشنی (دانشگاه کرنل آمریکا)

موضوع: اسکایپ با خانم دکتر گلشنی (دانشگاه کرنل آمریکا)

دستور جلسه: برگزاری دوره آموزشی با رویکرد فرارشته‌ای و مسائل بغرنج زیست محیطی با محوریت دریاچه ارومیه (با حضور دکتر تجریشی و دکتر شاهباز)

زمان شروع و پایان: 18

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید