بازدید مهندس محمودی قائم مقام وزیر نیرو از غرفه ستاد احیا

موضوع : بازدید  مهندس محمودی قائم مقام وزیر نیرو  از غرفه ستاد احیا ی دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان:  15:15-15

 مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

افزودن دیدگاه جدید