بازدید هنرمندان از غرفه ستاد احیا ی دریاچه ارومیه

موضوع : بازدید  هنرمند مهدی یغمایی   از غرفه ستاد احیا ی دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان:  15:15-15

 مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

موضوع : بازدید  هنرمندان  سالار عقیلی و داریوش کاردان از غرفه ستاد احیا ی دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان: 17:45- 17:30

 مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید