بررسی ساختار، اعضاء و شرح وظایف شورای فرهنگی اجتماعی

موضوع جلسه: جلسه مشترک کمیته اجتماعی فرهنگی ستاد با دفاتر استانی

دستور جلسه:

·        بررسي عملكرد، ساختار، اعضاء و شرح وظايف شوراهاي فرهنگي اجتماعي استان‌ها

·        بررسي و اصلاح نظام‌نامه فرهنگي اجتماعي ستاد احياي درياچه اروميه

محل جلسه: تبريز- اول زعفرانيه- جنب مخابرات- ساختمان شماره دو استانداري

حاضرین جلسه:

دفتر آذربایجان غربی:

مهندس جعفری:مدير كل سازمان مديريت بحران استان و نماينده استاندار در خصوص احياي درياچه اروميه

مهندس ساداتی:مشاور فرهنگي اجتماعي استاندار در خصوص درياچه اروميه

دكتر زينال‌زاده : نماينده دانشگاه اروميه و رئيس پژوهشكده درياچه اروميه

مهندس سعدآبادی: مسئول كارگروه اجتماعي فرهنگي دفتر استاني آذربايجان غربي

مهندس شاملو:همكار استانداري

دفتر آذربایجان شرقی :

مهندس موحدی نیا:

دکتر فاخری فرد: نماينده دانشگاه تبریز

مهندس کوهستانی: مدير فرهنگي دانشگاه تبريز و عضو شوراي فرهنگي اجتماعي آذربايجان شرقي

مهندس دلدادی: مسئول كارگروه اجتماعي فرهنگي دفتر استاني آذربايجان شرقی

مهندس هادی پور: اعضاي دفتر استاني ستاد

کمیته اجتمای فرهنگی ستاد:

مهندس رجبی: مشاور کمیته اجتماعی فرهنگی ستاد

مهندس حب وطن: مسئول واحد مطالعات اجتماعی

مهندس رشیدی فرد:کارشناس واحد مطالعات اجتماعی

افزودن دیدگاه جدید