برنامه‌ريزي آبياري هوشمند يك تجربه موفق از كاليفرنيا مبتني بر فناوري‌هاي نوين

آبياري هوشمند اولويت اول كشاورزان كاليفرنيا مي باشد. در این رابطه برنامه‌ها و فناوري‌هاي مختلفی وجود دارد که راندمان مصرف آب در آبیاری را افزایش می‌دهد ( آبیاری قطره‌ای و یا ميكرو یکی از این فناوري‌هاست).

اگرچه این فناوري‌ها به تنهایی نمی‌تواند راندمان مصرف را افزایش دهند؛ زیرا آبیاری بیش از اندازه و طولانی مدت است که بر نرخ مصرف آب بسیار تاثیر می‌گذارد و آب به روش‌های مختلف مثل تبخیر، تولید رواناب، نفوذ عمقي و یا رشد بی‌رویه گیاه ( مانند رشد تنه درخت) به هدر می‌رود. از طرف دیگر، آبیاری کم می‌تواند گیاه را دچار تنش نماید و بهره‌دهی و کیفیت محصول را کاهش دهد. میزان آبیاری به ترکیب پیچیده‌ای از عواملی چون نوع محصول، سن گیاه، آب ذخیره شده، نوع خاک و شرایط جوی  در مقیاس کوچک بستگی دارد. در تنظیم زمان درست آبیاری به دنبال این هستیم که در چه زمان و چه فواصل زمانی این آبیاری انجام شود؛ این امر در بهینه کردن مصرف آب در کشاورزی بسیار مهم است. بنابراین، افزایش مقدار و دقت اطلاعات مورد نیاز کشاورزان گام نخست در آبیاری موثرتر است. به منظور تنظیم زمان آبیاری به صورت هوشمندانه به تجهیزاتی نیاز است تا در تشخیص زمان دقیق آبیاری به کشاورز کمک نماید. به کارگیری تکنیک زمان‌بندی هوشمندانه‌ی آبیاری، مصرف آب را بسیار بهینه‌تر خواهد نمود؛ این امر می‌تواند با کاهش ميزان آب مصرفي و یا آبیاری با نرخ ثابت اما دائمی بدون اینکه تاثیری منفی بر نرخ تولید بگذارد، تحقق یابد. علاوه بر این، اطلاعاتی در زمینه‌ی رطوبت خاک، نه تنها در تنظیم زمان آبیاری بلکه کنترل آفت‌زدگی محصول نیز به کار می‌آید.

 

دانلود گزارش ترجمه شده پروژه

افزودن دیدگاه جدید