بیست و نهمین جلسه کمیته هماهنگی

موضوع: جلسه  بیست و نهمین جلسه کمیته هماهنگی

 زمان شروع و پایان:     13- 10

 مکان: تهران-خانه کشاورز

 

موضوع: جلسه معارفه مسولین دانشگاه شریف با تیم ملبورن

 زمان شروع و پایان:14 -12

مکان: تهران-معاونت پژوهش و فناوری

 

موضوع:  جلسه بررسی همکاری در زمینه منابع آب ایران

 زمان شروع و پایان:    17-14

مکان: تهران-معاونت پژوهش و فناوری

افزودن دیدگاه جدید