بیست و هفتمین جلسه کمیته هماهنگی

 

عنوان جلسه: بیست و هفتمین جلسه کمیته هماهنگی

تاریخ: 30 خرداد 1395

زمان شروع: 12:00-9:30

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید