بیست و پنجمین جلسه کمیته هماهنگی

موضوع: بیست و پنجمین جلسه کمیته هماهنگی

دستور جلسه: ضرورت توقف ساخت سدهای حوضه دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان: 9-11

مکان: تهران، خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید