جلسه با آقای دکتر وفایی

موضوع: جلسه با آقای دکتر وفایی

 

دستور جلسه: جلسه با آقای دکتر وفایی عضو آکادمی علوم ایران در آمریکا در خصوص برگزاری کنفرانس تالاب ها

 

زمان شروع و پایان: 14

 

مکان: تهران، دفتر دکتر وفایی در معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن دیدگاه جدید