جلسه با اساتید دانشگاه تهران در خصوص همکاری با ملبورن

جلسه:  با اساتید دانشگاه تهران در خصوص همکاری با ملبورن

زمان شروع و پایان: 17

مکان: تهران- دانشگاه شهید بهشتی

 

 

افزودن دیدگاه جدید