جلسه با تیم فنلاندی

موضوع: جلسه با تیم فنلاندی

  دستور جلسه:  جلسه با تیم فنلاندی به منظور بررسی پتانسیل‌های همکاری

  زمان شروع و پایان: 18-20

مکان: تهران  هتل استقلال

افزودن دیدگاه جدید