جلسه با جایکا ، اسکایپ با GTK فنلاند

موضوع : جلسه با جایکا در خصوص بروز کردن اطلاعات مورد نیاز

 زمان شروع و پایان: 18-15

 مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 موضوع : اسکایپ با GTK فنلاند در خصوص تهیه پروپوزال

 زمان شروع و پایان: 18:30 -15:30

 مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

افزودن دیدگاه جدید