جلسه با خانم دکتر توفیق

موضوع: جلسه با خانم دکتر توفیق

دستور جلسه : مسائل مشترک محیط زیست

زمان شروع و پایان:  14

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید