جلسه با دبیر شورای اطلاع رسانی

موضوع: جلسه با دبیر شورای اطلاع رسانی

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان:

مکان:

افزودن دیدگاه جدید