جلسه با دکتر حمیدی و دکتر ملکی در خصوص برنامه Weteskill

جلسه: جلسه با دکتر حمیدی و دکتر ملکی در خصوص برنامه Weteskill

زمان شروع و پایان: 

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید