جلسه با دکتر عراقچی

موضوع جلسه: جلسه با دکتر عراقچی

دستور جلسه: دیپلماسی آب

زمان شروع و پایان: ۱۱:۳۰

مکان: وزارت امور خارجه

افزودن دیدگاه جدید