جلسه با سازمان محیط زیست

موضوع: جلسه با سازمان محیط زیست

دستور جلسه: جلسه با سازمان محیط زیست جهت همکاری در برگزاری یک کنفرانس بین المللی در رامسر که در این جلسه آقایان دکتر باقرزاده و مهندس سلیمانی روزبهانی موافقت خود را اعلام نمودند. برنامه‌های آتی: جلسه مشترک ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست در تاریخ 15 تیر

زمان شروع و پایان: 14:30

مکان: تهران، سازمان محیط زیست

افزودن دیدگاه جدید