جلسه با شرکت آب وفاضلاب

موضوع: جلسه با شرکت آب وفاضلاب

دستور جلسه: در خصوص بررسی بودجه آب و فاضلاب

زمان شروع و پایان: 10

مکان: تهران، شرکت آب و فاضلاب

افزودن دیدگاه جدید