جلسه با نماینده امور خارجه در خصوص کنفرانس بین‌المللی کیش

افزودن دیدگاه جدید