جلسه با نمایندگان مجلس

موضوع: جلسه با نمایندگان مجلس

 دستور جلسه: 

 زمان شروع و پایان:14

مکان: مجلس شورای اسلامی

افزودن دیدگاه جدید