جلسه با کمپانی Reichel فرانسه در خصوص گلخانه های نوین

 

عنوان جلسه: جلسه با کمپانی Reichel فرانسه در خصوص گلخانه های نوین

تاریخ: 1 تیر 1395

زمان شروع: 12:00- 10:00

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید