جلسه با FAO

موضوع: جلسه با FAO

دستور جلسه: جلسه با خانم رادمهر در خصوص پروژه FAO و هم فکری و هماهنگی قبل از شروع انجام پروژه

زمان شروع و پایان: 15:30

مکان: تهران، دفتر FAO

افزودن دیدگاه جدید