جلسه بررسی و پاسخ به سوالات Richel group

موضوع :

جلسه بررسی و پاسخ به سوالات Richel group

دستور جلسه: ارائه پروپوزال

زمان شروع و پایان:  11

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید