جلسه تخصیص بودجه 95- تعادل بخشی

موضوع: جلسه تخصیص بودجه 95- تعادل بخشی

 دستور جلسه:  جلسه تخصیص بودجه 95- تعادل بخشی

 زمان شروع و پایان: 10-12

مکان: تهران  شرکت مدیریت منابع آب ایران

افزودن دیدگاه جدید