جلسه تخصیص بودجه 95- ساماندهی رودخانه و ساماندهی انهار

موضوع: جلسه تخصیص بودجه 95- ساماندهی رودخانه و ساماندهی انهار

 دستور جلسه:  جلسه تخصیص بودجه 95- ساماندهی رودخانه و ساماندهی انهار

 زمان شروع و پایان:

مکان: تهران  شرکت مدیریت منابع آب ایران

افزودن دیدگاه جدید