جلسه تخصیص بودجه 95- مرمت و بازسازی شبکه زرینه رود

موضوع: جلسه تخصیص بودجه 95- مرمت و بازسازی شبکه زرینه رود

   دستور جلسه:  جلسه تخصیص بودجه 95- مرمت و بازسازی شبکه زرینه رود

   زمان شروع و پایان: 14-16

مکان: تهران  شرکت مدیریت منابع آب ایران

افزودن دیدگاه جدید