جلسه در خصوص بودجه 95 و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی

موضوع: جلسه در خصوص بودجه 95 و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی

دستور جلسه: جلسه در خصوص بودجه 95 و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی

زمان شروع و پایان: 14.30

مکان: تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

افزودن دیدگاه جدید