جلسه در شبستر

موضوع جلسه:  جلسه در شبستر

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان:  -

مکان:  شبستر

 

افزودن دیدگاه جدید