جلسه مشترک با آقای سرخوش جهت معارفه

 

عنوان جلسه: جلسه مشترک با آقای سرخوش جهت معارفه

تاریخ: 24خرداد 1395

زمان شروع: 14:00

مکان: تهران

 

افزودن دیدگاه جدید