جلسه مشترک کارگروه ها و کمیته ها

موضوع: جلسه مشترک کارگروه ها و کمیته ها

 

دستور جلسه:

 

زمان شروع و پایان: 10-12

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید