جلسه مشترک

موضوع: جلسه مشترک

دستور جلسه:  دکتر تجریشی-مهندس شیرزاد-مهندس مجیدی

زمان شروع و پایان:  13:30-12

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید