جلسه معاون وزیر نیرو با تیم دانشگاه ملبورن

موضوع: جلسه با مهندس دائمی معاون وزیر نیرو در خصوص همکاری در تاسیس مرکز تحقیقات مشترک ایران استرالیا 

 زمان شروع و پایان:     15- 14

 مکان: تهران- وزارت نیرو . دفتر مهندس دائمی

 

موضوع: جلسه در شرکت کنترل کیفیت هوا

 زمان شروع و پایان:     17 -16

مکان:

 

موضوع:  بازدید برج میلاد

 زمان شروع و پایان:    21:30-17:30

مکان: تهران- برج میلاد

افزودن دیدگاه جدید