جلسه هماهنگی اجرایی نمودن مصوبه ممنوعیت خروج ریشه چغندرقند

موضوع: جلسه  هماهنگی اجرایی نمودن مصوبه ممنوعیت خروج ریشه چغندرقند

 زمان شروع و پایان:     12- 10

 مکان:   ارومیه - استانداری

افزودن دیدگاه جدید