جلسه واحد بین الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه با جایکا

جلسه: واحد بین الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه با جایکا

زمان شروع و پایان:  15

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

افزودن دیدگاه جدید