جلسه کمیته هماهنگی

جلسه: کمیته هماهنگی 

زمان شروع و پایان: 12-10

مکان: تهران- خانه کشاورز

 

افزودن دیدگاه جدید