جلسه ی مشترک مهندس روزبهانی و دکتر باقرزاده کریمی

 

صورت جلسه: جلسه ی مشترک مهندس روزبهانی و دکتر باقرزاده کریمی

 

تاریخ: دوشنبه، 1395/02/20

 

زمان: 14:30

 

مکان: سازمان محیط زیست

افزودن دیدگاه جدید