جلسه ی معاونت آب و خاک

 

عنوان جلسه: جلسه با معاونت آب و خاک

موضوع: بودجه 95

تاریخ: 19 خرداد 1395

زمان شروع: 14:00

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید