دومین همایش اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی مجامع محلی برای احیای دریاچه ارومیه شهرستان هریس

لینک مربوط به خبر برگزاری همایش:
http://ulrp.sharif.ir/node/1425

افزودن دیدگاه جدید